w

Trainee Salten

Et traineeprogram som gir høyt utdannede, unge mennesker en kick-start på karrieren i Bodø og Salten-regionen.

12.04.201615:48 seria demo